Bất hợp lý trạm thu phí BOT

Nghệ An: Nghịch tử dùng điếu cày đánh chết mẹ