Nghệ An: Mưa to, người dân phải sơ tán vì ngập nước