Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nghệ An: Một người bị vùi lấp, hai người bị nước cuốn trôi do bão số 4