Nghệ An: Lợn rừng tấn công, một người đàn ông bị trọng thương