Nghệ An: Lễ rước Bằng Di tích Quốc gia đặc biệt đình Hoành Sơn

Nghệ An tổ chức Lễ rước an vị Bằng Di tích Quốc gia đặc biệt đình Hoành Sơn tại xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn. Ảnh: Cương Giang
Nghệ An tổ chức Lễ rước an vị Bằng Di tích Quốc gia đặc biệt đình Hoành Sơn tại xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn. Ảnh: Cương Giang
Nghệ An tổ chức Lễ rước an vị Bằng Di tích Quốc gia đặc biệt đình Hoành Sơn tại xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn. Ảnh: Cương Giang
Lên top