Nghệ An: Lao động tử vong, doanh nghiệp không báo cáo công an huyện

Công trường dự án trạm nghiền xi măng Nghi Thiết. Ảnh: QĐ
Công trường dự án trạm nghiền xi măng Nghi Thiết. Ảnh: QĐ
Công trường dự án trạm nghiền xi măng Nghi Thiết. Ảnh: QĐ
Lên top