Nghệ An: Kỷ niệm 90 năm ngày Xô Viết Nghệ Tĩnh

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Trần Tuyên
Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Trần Tuyên
Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Trần Tuyên
Lên top