Nghệ An: Kiểm điểm người đứng đầu nếu cấp dưới tiêu cực, tham nhũng

Cán bộ Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An bị khởi tố vì hành vi tham ô. Ảnh: CANA
Cán bộ Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An bị khởi tố vì hành vi tham ô. Ảnh: CANA
Cán bộ Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An bị khởi tố vì hành vi tham ô. Ảnh: CANA
Lên top