Nghệ An: Không có người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa mới

Lên top