Nghệ An: Học sinh lớp 8 mang dao chém thầy giáo bị thương