Nghệ An: Hỗ trợ 50 triệu đồng cho người bị “kết án” oan nhiễm HIV hơn 10 năm