Nghệ An: Hàng trăm học sinh vô tư “bất chấp” Luật Giao thông