Nghệ An: Hàng ngàn người tấp nập làm thủ tục xuất cảnh đầu năm