Nghệ An: Hàng loạt sự kiện quan trọng trên quê Bác trước ngày Đại hội Đảng

Lễ động thổ dự án Nhà máy của Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Goertek Vina tại KCN WHA Industrial Zone 1 - Nghệ An. Ảnh: Sỹ Tân
Lễ động thổ dự án Nhà máy của Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Goertek Vina tại KCN WHA Industrial Zone 1 - Nghệ An. Ảnh: Sỹ Tân
Lễ động thổ dự án Nhà máy của Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Goertek Vina tại KCN WHA Industrial Zone 1 - Nghệ An. Ảnh: Sỹ Tân
Lên top