Nghệ An: Hàng chục tấn hải sản vào bờ, nhờ chuyến xuất hành đầu năm