Nghệ An: Giám đốc Công an tỉnh và Sở VHTT được bầu là Ủy viên UBND tỉnh

Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh Nghệ An chúc mừng 2 tân Ủy viên UBND tỉnh. Ảnh: T. Tuyên
Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh Nghệ An chúc mừng 2 tân Ủy viên UBND tỉnh. Ảnh: T. Tuyên
Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh Nghệ An chúc mừng 2 tân Ủy viên UBND tỉnh. Ảnh: T. Tuyên
Lên top