Nghệ An: Đề nghị đẩy nhanh giải ngân gói hỗ trợ COVID-19

Đại biểu Đinh Thị An Phong thảo luận tại tổ 4-HĐND tỉnh Nghệ An chiều 20.7. Ảnh: T. Tuyên
Đại biểu Đinh Thị An Phong thảo luận tại tổ 4-HĐND tỉnh Nghệ An chiều 20.7. Ảnh: T. Tuyên
Đại biểu Đinh Thị An Phong thảo luận tại tổ 4-HĐND tỉnh Nghệ An chiều 20.7. Ảnh: T. Tuyên
Lên top