Nghệ An: Đặc biệt ngôi trường mầm non dành cho công nhân mang tên thân mẫu Bác Hồ