Nghệ An: Chuyển từ “giải trình” sang “giải quyết” thủ tục hành chính

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trả lời kiến nghị của công dân tại phiên tiếp công dân tháng 6/2021. Ảnh: Phan Quỳnh
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trả lời kiến nghị của công dân tại phiên tiếp công dân tháng 6/2021. Ảnh: Phan Quỳnh
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trả lời kiến nghị của công dân tại phiên tiếp công dân tháng 6/2021. Ảnh: Phan Quỳnh
Lên top