Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nghệ An: Chưa gắp được dị vật trong đầu nạn nhân bị bắn