Nghệ An: Bắt xe khách vận chuyển hơn 1 tấn nhộng tằm bốc mùi