Nghệ An: An táng 95 hài cốt liệt sĩ hy sinh trên đất nước Lào

Đoàn công tác Tỉnh uỷ - HĐND – UBND - UBMTTQ tỉnh  Nghệ An dâng hoa, dâng hương lên anh linh các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Phan Quỳnh
Đoàn công tác Tỉnh uỷ - HĐND – UBND - UBMTTQ tỉnh Nghệ An dâng hoa, dâng hương lên anh linh các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Phan Quỳnh
Đoàn công tác Tỉnh uỷ - HĐND – UBND - UBMTTQ tỉnh Nghệ An dâng hoa, dâng hương lên anh linh các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Phan Quỳnh
Lên top