Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ngay trong quý I.2017 phải đạt tốc độ tăng trưởng cao