Ngày thứ 2, Hội nghị Trung ương 10 khóa XII

Toàn cảnh Hội nghị lần thứ 10, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Ảnh TTXVN
Toàn cảnh Hội nghị lần thứ 10, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Ảnh TTXVN
Toàn cảnh Hội nghị lần thứ 10, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Ảnh TTXVN
Lên top