Ngày nào cũng có xe đi lùi, ngược chiều trên cao tốc!