Ngày mai, QH thảo luận bãi nhiệm tư cách đại biểu với ông Phạm Phú Quốc

Ông Phạm Phú Quốc trong một lần phát biểu tại kỳ họp Quốc hội. Ảnh Quochoi.vn
Ông Phạm Phú Quốc trong một lần phát biểu tại kỳ họp Quốc hội. Ảnh Quochoi.vn
Ông Phạm Phú Quốc trong một lần phát biểu tại kỳ họp Quốc hội. Ảnh Quochoi.vn
Lên top