Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ngày mai (30.9), hợp long cầu metro bắc qua sông Sài Gòn