Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ngày mai (10.2), gió rét tràn vào Trung Bộ