Ngày lễ 2.9: Mưa dông trên diện rộng, nhiều nơi đối mặt với nguy cơ lũ quét