Ngày làm việc thứ nhất Trung ương bàn về công tác nhân sự khoá XIII

Toàn cảnh Hội nghị Trung ương lần thứ 12 khoá XII. Ảnh Nhật Bắc.
Toàn cảnh Hội nghị Trung ương lần thứ 12 khoá XII. Ảnh Nhật Bắc.
Toàn cảnh Hội nghị Trung ương lần thứ 12 khoá XII. Ảnh Nhật Bắc.
Lên top