Ngày làm việc thứ nhất của Hội nghị Trung ương 11 khóa XII

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: VGP/Nhật Bắc.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: VGP/Nhật Bắc.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: VGP/Nhật Bắc.
Lên top