Ngày làm việc thứ hai của Hội nghị Trung ương 13

Hội nghị Trung ương 13 khoá XII diễn ra từ 5-10.10. Ảnh Nhật Bắc
Hội nghị Trung ương 13 khoá XII diễn ra từ 5-10.10. Ảnh Nhật Bắc
Hội nghị Trung ương 13 khoá XII diễn ra từ 5-10.10. Ảnh Nhật Bắc
Lên top