Ngày làm việc thứ ba của Hội nghị Trung ương 11 khóa XII

Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đang diễn ra tại Hà Nội. Ảnh: Nhật Bắc.
Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đang diễn ra tại Hà Nội. Ảnh: Nhật Bắc.
Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đang diễn ra tại Hà Nội. Ảnh: Nhật Bắc.
Lên top