Ngày làm việc thứ 3 của Hội nghị Trung ương 13 khoá XII

Hội nghị Trung ương lần thứ 13, khoá XII. Ảnh Nhật Bắc
Hội nghị Trung ương lần thứ 13, khoá XII. Ảnh Nhật Bắc
Hội nghị Trung ương lần thứ 13, khoá XII. Ảnh Nhật Bắc
Lên top