Ngày làm việc thứ 2, Trung ương thảo luận phương hướng bầu cử ĐBQH khoá XV

Toàn cảnh Hội nghị Trung ương lần thứ 12 khoá XII. Ảnh Nhật Bắc.
Toàn cảnh Hội nghị Trung ương lần thứ 12 khoá XII. Ảnh Nhật Bắc.
Toàn cảnh Hội nghị Trung ương lần thứ 12 khoá XII. Ảnh Nhật Bắc.
Lên top