Ngày làm việc thứ 2 Hội nghị T.Ư 3: Xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ

Toàn cảnh Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII. Ảnh Nhật Bắc
Toàn cảnh Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII. Ảnh Nhật Bắc
Toàn cảnh Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII. Ảnh Nhật Bắc
Lên top