Ngày làm việc đầu tiên, Hội nghị Trung ương 8 thảo luận những nội dung gì?

Hội nghị Trung ương dành 1 phút mặc niệm nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười và Chủ tịch Nước Trần Đại Quang (Ảnh: Nhật Bắc)
Hội nghị Trung ương dành 1 phút mặc niệm nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười và Chủ tịch Nước Trần Đại Quang (Ảnh: Nhật Bắc)
Hội nghị Trung ương dành 1 phút mặc niệm nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười và Chủ tịch Nước Trần Đại Quang (Ảnh: Nhật Bắc)
Lên top