Ngày đất nước thống nhất - Ký ức khó quên của người tham mưu trưởng Trung đoàn 9

Đại tá Chu Xuân Đoàn kể về trận chiến Đồng Dù. Ảnh: Kim Anh
Đại tá Chu Xuân Đoàn kể về trận chiến Đồng Dù. Ảnh: Kim Anh
Đại tá Chu Xuân Đoàn kể về trận chiến Đồng Dù. Ảnh: Kim Anh
Lên top