Ngày 30.4.1975 ở Trại Davis

Bác sĩ Nguyễn Văn Sáu (cao nhất) thực hiện mổ ruột thừa trong Trại Davis trước năm 1975. Ảnh: Chụp lại tư liệu
Bác sĩ Nguyễn Văn Sáu (cao nhất) thực hiện mổ ruột thừa trong Trại Davis trước năm 1975. Ảnh: Chụp lại tư liệu
Bác sĩ Nguyễn Văn Sáu (cao nhất) thực hiện mổ ruột thừa trong Trại Davis trước năm 1975. Ảnh: Chụp lại tư liệu
Lên top