Ngày 16.9 sẽ triển khai quyết định khai trừ Đảng đối với ông Trịnh Xuân Thanh