Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ngập lụt tại các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận và Đắc Lắc vẫn tiếp tục gia tăng