Ngành tòa án phải tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử, không để oan sai

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Hội nghị ngành tòa án. Ảnh: Đại biểu nhân dân.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Hội nghị ngành tòa án. Ảnh: Đại biểu nhân dân.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Hội nghị ngành tòa án. Ảnh: Đại biểu nhân dân.
Lên top