Ngành thông tin và truyền thông luôn gắn liền với lịch sử dân tộc

Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng
Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng
Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng
Lên top