Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

"Ngành thanh tra còn nể nang, có dư luận về bao che, tiêu cực"