Từ vụ 9 học sinh Quảng Ngãi chết đuối thương tâm

Ngành giáo dục chưa quan tâm đến dạy bơi trong trường học

Rất cần những lớp học bơi trong trường học. Ảnh: BioTechPool
Rất cần những lớp học bơi trong trường học. Ảnh: BioTechPool
Rất cần những lớp học bơi trong trường học. Ảnh: BioTechPool
Lên top