Ngành công an, viện kiểm sát và tòa án bổ nhiệm loạt cán bộ trong tuần

Tân Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu - Nguyễn Hồng Quân (trái) nhận quyết định. Ảnh: VGP.
Tân Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu - Nguyễn Hồng Quân (trái) nhận quyết định. Ảnh: VGP.
Tân Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu - Nguyễn Hồng Quân (trái) nhận quyết định. Ảnh: VGP.
Lên top