Ngành công an, toà án thăng quân hàm, bổ nhiệm trong tuần

Bộ trưởng Công an Tô Lâm trao quyết định thăng quân hàm cho các lãnh đạo chủ chốt ngành công an. Ảnh: VGP.
Bộ trưởng Công an Tô Lâm trao quyết định thăng quân hàm cho các lãnh đạo chủ chốt ngành công an. Ảnh: VGP.
Bộ trưởng Công an Tô Lâm trao quyết định thăng quân hàm cho các lãnh đạo chủ chốt ngành công an. Ảnh: VGP.
Lên top