Ngành công an, tòa án bổ nhiệm cán bộ trong tuần qua

Ông Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa trao quyết quyết định cho đại tá Trần Phú Hà. Ảnh; VGP.
Ông Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa trao quyết quyết định cho đại tá Trần Phú Hà. Ảnh; VGP.
Ông Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa trao quyết quyết định cho đại tá Trần Phú Hà. Ảnh; VGP.
Lên top