Ngành Công an thăng quân hàm, Toà án bổ nhiệm nhân sự tuần qua

Ngành toà án bổ nhiệm Giám đốc Học viện Toà án. Ảnh: VGP.
Ngành toà án bổ nhiệm Giám đốc Học viện Toà án. Ảnh: VGP.
Ngành toà án bổ nhiệm Giám đốc Học viện Toà án. Ảnh: VGP.
Lên top