Ngành Công an bổ nhiệm cán bộ trong tuần qua

Hai tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định vừa được bổ nhiệm (thứ nhất và thứ ba, từ trái qua). Ảnh: CAT Bình Định.
Hai tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định vừa được bổ nhiệm (thứ nhất và thứ ba, từ trái qua). Ảnh: CAT Bình Định.
Hai tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định vừa được bổ nhiệm (thứ nhất và thứ ba, từ trái qua). Ảnh: CAT Bình Định.
Lên top